Architectuurkaart Zuid-West-Vlaanderen Architectuurkaart Zuid-West-Vlaanderen


Voeg project toe

A3 ontwerpburo
2013

Deze optiekzaak trekt de aandacht op een perceel waarvan het straatbeeld voordien bepaald werd door een bestaande molenromp, opgenomen als bouwkundig erfgoed. Een zwart bouwblok, dat de optiekzaak en bijhorend bureel herbergt, gaat als ‘hoofdbouw’ a.h.w. de concurrentie aan met de wit geschilderde molenromp, met behoud van de waardigheid van beide bouwwerken. Het geheel wordt opgevat als één bouwlaag met daarin een aan de dakstructuur opgehangen beperkte bureelruimte met overzicht over de volledige verkoopsruimte.

www.a3ontwerpburo.be

Locatie
Doornikserijksweg 155akortrijk