Architectuurkaart Zuid-West-Vlaanderen Architectuurkaart Zuid-West-Vlaanderen


Voeg project toe

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website www.architectuurkaart.be. Door deze internetsite te raadplegen, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer. 

www.architectuurkaart.be streeft ernaar u de juiste en actuele informatie te verstrekken. Toch kan www.architectuurkaart.be niet garanderen dat de op deze website aangeboden informatie juist, volledig en/of actueel is. www.architectuurkaart.be behoudt zich alle rechten voor, met betrekking tot alle op deze internetsite aangeboden informatie. Het is niet toegestaan informatie van deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Op deze internetsite en de disclaimer is de Belgische wet van toepassing.

Voor de samenstelling van deze website werden alle betrokken rechthebbenden gecontacteerd.

Mocht u desalniettemin fouten opmerken of rechten bezitten op het getoonde materiaal gelieve dan contact op te nemen.