Architectuurkaart Zuid-West-Vlaanderen Architectuurkaart Zuid-West-Vlaanderen


Voeg project toe
Five Am Interieurarchitecten 
2012

Bedrijfsgebouwen krijgen vaak een herbestemming. Drukta en Formail zijn twee bedrijven met een familiale band: een drukkerij en een mailingbedrijf. Aangezien Formail geen loskades nodig heeft werd door de ontwerpers voorgesteld om in de twee aanwezige openingen containers aan te brengen die fungeren als kantoorruimte. Ook in het interieur werden een aantal gerenoveerde containers aangebracht als personeels-, sanitair- en bergruimte. Het is een goed voorbeeld hoe een industriepand op een inventieve wijze een herbestemming kreeg. ©Five Am

www.fiveam.be