Architectuurkaart Zuid-West-Vlaanderen Architectuurkaart Zuid-West-Vlaanderen


Voeg project toe

Vincent Van Duysen
2001

Het project is gelegen op een banaal industrieterrein en sluit aan bij het bestaande complex van het bedrijf. De noord-oostgevel is over de gehele lengte beglaasd. Tussen straat en gevel is er een gehoogde strook waarop keien zijn aangebracht. Deze oplossing heeft als gevolg dat zittende personen in het kantoor vanop de straat niet kunnen gezien worden waardoor zij niet het gevoel hebben van in een aquarium te zitten. Het grondplan bezit een uiterste helderheid, de nagestreefde openheid komt optimaal tot uiting. Het bouwvolume en het interieur worden geritmeerd door drie bovenvolumes waar het daglicht overvloedig binnenkomt. Voor zowel Van Duysen als de opdrachtgever ging het meer dan het leveren van beschikbare oppervlakte om kantoormeubilair neer te zetten. Het werd een interieur waar de kunst een prominente plaats kreeg, een combinatie tussen museum- en kantoorgebouw. ©Alberto Piovano

www.vincentvanduysen.com