Architectuurkaart Zuid-West-Vlaanderen Architectuurkaart Zuid-West-Vlaanderen


Voeg project toe

Paul Deroose Landschapsarchitect
2006

In de jaren '70 waren er plannen om de grote open ruimte tussen het Begijnhof en de restanten van de Groeningeabdij vol te bouwen met appartementen, een voortzetting van de bebouwing rond het Overbekeplein. Dit groot vastgoedproject werd afgevoerd waardoor het gebied jaren verwaarloosd bleef. Het ontwerp van landschapsarchitect Paul Deroose is zeer bescheiden van ingreep en legt vooral de nadruk op de open ruimte en de directe visuele band tussen het Begijnhof en het Bezoekerscentrum.

www.paulderoose.be