Architectuurkaart Zuid-West-Vlaanderen Architectuurkaart Zuid-West-Vlaanderen


Voeg project toe

D&B Architecten
2013

Het betreft de transformatie van ‘Villa La Roseraie’ te Wevelgem, een woning met doktersprakijk, tot hedendaags architectenkantoor. Het pand is opgenomen in de inventaris van beschermde monumenten. Interieur door de Kortrijkse kunstwerkstede ‘De Coene’. Enerzijds is er het maximale behoud en recuperatie van bestaande interieurelementen zoals plafonds, vloer- en wandtegels, de monumentale trap, enz. en anderzijds een hedendaagse ingreep door op de zijgevel twee glazen volumes te enten op de eerder gesloten zijgevels. Een minimale ingreep met maximaal effect, dit zowel op intern gebruik door de extra en noodzakelijke lichtinval maar ook door de uitstraling naar het straatbeeld toe. Een perfecte weergave van hoe we als architectenbureau de juxtapositie van oud en nieuw benaderen met respect, oog voor detail en een innovatieve moderne vormentaal.

www.db-architecten.be

Villa La Roseraie: architectenkantoor

Thema
Locatie
Vanackerestraat 53 Wevelgem