Architectuurkaart Zuid-West-Vlaanderen Architectuurkaart Zuid-West-Vlaanderen


Voeg project toe

Architect Eugeen Vanassche
1971-1974

De ingrijpende nieuwbouw is ongetwijfeld de grootste ingreep die een stadskern in West-Vlaanderen heeft meegemaakt. Het ensemble dat bestaat uit een stadhuis, een winkelcomplex, kantoren, een appartementsgebouw met 120 woongelegenheden en een cultureel centrum. Het vertrekpunt was om het marktcentrum rond het kerkplein te verbinden met de grote groene zone voor recreatie. Voor de autovrije wandelzone is het Rotterdamse Lijnbaan  project erg inspirerend geweest. Er werd gebruik gemaakt van het bestaande natuurlijke hoogteverschil in het terrein om een overdekte parkeerzone aan te leggen. Het sluitstuk in de opeenvolging van functies is het cultuurcentrum De Schakel, samen met De Warande in Turnhout, één van de eerste cultuurcentra in Vlaanderen.

Gemeentelijk centrum

Thema
Locatie
Schakelstraat 8 waregem