Architectuurkaart Zuid-West-Vlaanderen Architectuurkaart Zuid-West-Vlaanderen


Voeg project toe
Directie Facility Stad Kortrijk
2006-2007

Uitbreiding van steden gebeurde vaak door het aanleggen van straten waarlangs rijwoningen werden opgetrokken. Grote binnengebieden kwamen vaak in handen van één of meerdere eigenaars. De binnenzone aan de Sint-Denijslaan behoorde tot een bloemisterij die haar activiteiten stopte. Door aankoop kon dit gebied een publieke ruimte worden en kregen de bewoners de gelegenheid om een toegang te maken tussen de woning en het binnengebied. Het projet Dubbele Haagjes is een mooi voorbeeld hoe met een aantal ingrepen de woonkwaliteit kan worden verhoogd.