Architectuurkaart Zuid-West-Vlaanderen Architectuurkaart Zuid-West-Vlaanderen


Voeg project toe

SumProject i.s.m. Leiedal

Dirk Vandekerkhove Landschapsarchitecten
1998-2005

De beslissing om de Leie bevaarbaar te maken voor schepen tot 1500 ton had tot gevolg dat men de Leie moest rechtrekken en verdiepen. Het slopen van alle bestaande bruggen en hun vervanging was één van de grote opdrachten van de Leiewerken. In de beginfase werd nauwelijks aandacht besteed aan de stedenbouwkundige dimensie van de nieuwe oeveraanleg, de vormgeving van de kaaimuren en de keuze van het brugtype. In plaats van een uniform brugtype werden bruggen ontworpen vanuit de specifieke randvoorwaarden van de directe omgeving. Dank zij de inbreng van de intercommunale Leiedal bekwam men kwalitatieve oplossingen.

De eerste brug die werd gebouwd is de Groeningenbrug met aan beide zijden een rond punt voor een vlotte verkeersafhandeling. In plaats van verlichtingspalen werd gekozen om de verlichting zijdelings te integreren in de brug. Nog belangrijker is de oplossing om het Koning Albertpark te laten continueren onder de brug waarbij voet- en fietspaden werden geïntegreerd. De nieuwe brug is meer dan een oeververbinding, zij creëert een meer aangename ruimte.

www.sum.be

www.leiedal.be

www.dirkvandekerkhove.be

Budapark / Groeningebrug / Koning Albertpark

Thema