Architectuurkaart Zuid-West-Vlaanderen Architectuurkaart Zuid-West-Vlaanderen


Voeg project toe

Architecten- en ingenieursbureau D'hondt
Interieur: Atelier Van Lieshout

2005

De kledijketen Bel & Bo had nood aan extra kantoorruimte.
In plaats van nieuw te bouwen op nog beschikbaar terrein, werd ruimte gezocht in het bestaande gebouwenpatrimonium. Na het ontmantelen (strippen) van de gebouwen, werden de intrinsieke kwaliteiten ervan opnieuw zichtbaar. Voor de problemen, zoals koude bruggen of een gebrek aan daglicht, werden oplossingen gezocht in de bestaande textielfabriek, gebouwd in beton in 1959, en gekenmerkt door karakteristieke shedkappen en een fijn-gelijnd kantoorgebouw.

www.bureaudhondt.be

www.ateliervanlieshout.com