Architectuurkaart Zuid-West-Vlaanderen Architectuurkaart Zuid-West-Vlaanderen


Voeg project toe

Govaert en Vanhoutte

De aanwezige bebouwing betreft een vrij amorfe omgeving van losse bouwsels, diverse torenvolumes, ontstaan door de vermenging van grootschalige industriecomplexen, kantoorgebouwen, handel en een beperkte vorm van wonen of restanten ervan. De gebouwde omgeving is duidellijk gekenmerkt door de nabijheid van een achterliggend havengebied of van een voormalig stedelijk havengebied. Het gebouw omvat 2 bouwlagen. De bovenverdieping vormt een afzonderlijk volume dat sterk verschoven gepositioneerd staat tegenover het onderliggende niveau. Vooraan bevindt zich een torenvolume dat in het gelijkvloerse niveau doorschiet. Deze toren heeft een louter architecturale functie en vormt een signaalfunctie voor de omgeving. De compositie van afzonderlijke gerelateerde volumes reflecteert de willekeurigheid van de sterk gefragmenteerde gebouwde omgeving.

www.govaert-vanhoutte.be